Osmanlı Hanedan Fotoğrafları Abdulhamid II

 

Sultan II.Abdulhamid

 

Sultan Abdulhamid'in Kardeşlerinden

 

Nureddin Efenfi                 Burhaneddin Efendi

 

Kemaleddin Efendi                 Süleyman Selim Efendi

 

Sultan Abdulhamid 13 eşinden , 17 evlat sahibi olmuştur.

Sultan Abdulhamid'in dokuz  Kızından beşi

Ayşe Sultan1887 - 1960

 

 

Naime Sultan 1876 - 194?                 Rafia Sultan 1891-1938

 

  Naile Sultan 1884 - 1957              Şadiye Sultan 1886 - 1977

    Sultan Abdulhamid' in kızlarından Zekiye Sultan

ile Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın oğlu Nureddin Paşa'nın  kızı

Fatma Sultan

 

Abdulhamid'in kızı Ayşe Osmanoğlu , ikinci eşi Mehmet Ali Rauf bey

Abdulhamid Rauf beyi kucağında tutan Sultan Abdulhamid'in sekizinci

eşi Müşfika kadınefendi , solda Ömer Nami bey , Sağda Osman Nami bey

 

Sultan Abdulhamid'in Kızkardeşlerinden dördü

 

Mediha Sultan                        Fatma Sultan

  

Naile Sultan                              Seniha Sultan

 

Sultan Abdulhamid'in Sekiz oğlundan dördü

  

        Abdulkadir Efendi             Abdurrahim Hayri Efendi

1878 - 194?                              1894 - 1952

 

Mehmet Selim Efendi                     Nureddin Efendi

      1870 - 1937                               1901 - 1945 

 

Sultan Abdulhamid'in büyük oğlu Şehzade Mehmet selim efendi'nin çocukları

Nemika sultan ve Abdülkerim edendi

 

(Soldan sağa) Şehzade Mehmet Selim'in oğlu Abdulkerim efendi, Abid efendi 

 ve Abdulkadir Efendi'nin oğlu orhanefendi

 

Şehzade Mehmet Selim'in oğlu Abid efendi 

 

Soldan sağa öndeki subay Sultan Abdulhamid'in oğlu Abdurrahim efendi,  

Muhasız  yarbay Rasim celaleddin bey ve 12 yaşındaki Abid efendi.(1917)

 

Sultan Abdulhamid'in oğullarından

Abdürrahim Efendi'nin kızı

Selçuk Sultan

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !